GIẢI MÃ GIẤC MƠ

Giải mã giấc mơ là quá trình phân tích và hiểu ý nghĩa của các hình ảnh, sự kiện và cảm xúc trong giấc mơ. Nó liên quan đến tìm hiểu các yếu tố như biểu tượng, màu sắc, mối quan hệ và ý thức tiềm ẩn trong tâm trí.